Societat Catalana de Cirugia Ortopèdica i Traumatologia

Normes Generals d’enviament de comunicacions


Abans d'iniciar el procés d'enviament, s'haurà de registrar per a rebre els codis d'usuari i contrasenya que li proporcionaran l'accés a l'àrea d'enviament de comunicacions.
Si vostè ja s'ha registrat prèviament en algun altre congrés organitzat per Torres Pardo per a l'enviament de comunicacions, no és necessari que es torni a registrar; el mateix accés és vàlid.

Indicacions del sistema electrònic d’enviament de comunicacions

El sistema electrònic d’enviament de comunicacions presta els seus serveis a la SCCOT per a simplificar el procés d’enviament de comunicacions i la seva corresponent avaluació.

Només seran acceptats enviaments electrònics de comunicacions.

Data límit d'enviament de Comunicacions: 5 d’abril de 2020

 

1. Enviament, edició, anul·lació i comunicacions creuades

 • Cada autor pot enviar mes d’una comunicació; però cada comunicació ha de ser enviada per separat.
 • En la data indicada el sistema d’enviament de comunicacions es tancarà automàticament. En aquesta data totes les comunicacions enviades seran considerades com rebudes i seran enviades per la seva corresponent avaluació. Eliminar i editar les comunicacions després d’aquesta data no serà possible.
 • Degut al número previst de comunicacions, no s’enviarà cap notificació referent a comunicacions incompletes o amb format incorrecte. Sense cap notificació addicional, aquestes comunicacions no seran avaluades.
 • Sense cap notificació addicional, les comunicacions creuades (aquelles que son enviades a mes de un topic) no seran avaluades

 

2. Extensió i format de les comunicacions 

Normes Generals 

 • La notificació de la resolució en vers les comunicacions, serà enviada als los autors respectius, a la adreça de correu electrònic que sigui especificada. El resum nomes podrà esser enviat mitjançant de la web oficial del Congrés
 • El Comitè Científic farà la seva elecció sobre la base del contingut científic del resum, i es reserva el dret a reclamar informació addicional sobre el text presentat.
 • El Comitè Científic es reserva el dret de modificar el tipus de presentació (cartell o comunicació oral)
 • Es imprescindible que el primer autor de la comunicació, sigui oral o e-poster, estigui inscrit al Congres per a confirmar la seva participació en el mateix.
 • El idioma ha de ser el Català.Normes sobre Comunicacions Orals 

 • El temps de presentació serà de 7 minuts mes 2 minuts per comentari i discussió, horari que es complirà de manera estricta.
 • El president/moderador de la taula farà entrega del certificat de presentació al autor al finalitzar la sessió.
 • La exposició nomes podrà ser realitzada en projecció.
 • El material audiovisual necessari haurà d’entregar-se en la secretaria de mitjans audiovisuals al menys dos hores abans de la reunió, i el dia anterior en cas de que la presentació sigui a primera hora dintre de la sessió matinal.
 • No s’acceptaran presentacions amb ordinador portàtil en les sessions de comunicacions lliures.Normes sobre Cartells Científics - ePosters 

 • Els cartells acceptats pel Comitè Científic del Congres seran exposats en format electrònic, no serà possible la antiga forma d’exposició mitjançant una impressió penjada en un panel.
 • D’aquesta manera s’evita que l’autor tingui despeses d’impressió i que hagin de desplaçar-se amb el cartell, en moltes ocasions de difícil transport.
 • Els autors dels cartells acceptats enviaran l’arxiu de PowerPoint del seu cartell per a ser penjat online, i els cartells podrà ser visualitzats des de qualsevol ordinador (les normes per penjar els arxius seran enviats als autors a la carta d’acceptació del cartell)
 • En el congres s’habilitarà un zona especial per a la visualització dels pòsters amb ordinadors a disposició dels congressistes.
 • Els pòsters estaran penjats a la plana web de la SCCOT,
 • Els cartells podran ser consultats amb criteris de recerca per tema, per paraula clau o nom del autor, facilitant així la recerca de qualsevol cartell o tema d’interès.
 • La defensa de cartells es podrà realitzar també online, ja que qualsevol assistent podrà enviar un correu electrònic de consulta als autors dels corresponents cartells (correu electrònic del autor ocult)3. Informació personal (centre de treball i correu electrònic)

Comprovi que la seva adreça personal es correcta, ja que serà la utilitzada per a contactar amb vostè després el procés d’avaluació.

4. Privacitat

Utilitzarem la adreça de correu electrònic que vostè ens ha proporcionat per a enviar-li la seva contrasenya, que necessitarà per accedir a les comunicacions ja enviades. Si comparteix la seva adreça de correu electrònic, ha de considerar que altres persones poden veure els seus codis d’usuari i contrasenya i per tant pot accedir als seus enviaments.

Així, recomanen que ens proporcionin una adreça de correu electrònic privada i personal.

Ha de tenir en conte que cap de les seves dades personals serà utilitzada per a altre propòsit que no sigui la correspondència e identificació de vostè com autor d’una comunicació. Cap dada es compartida amb un tercer.

5. Publicació de comunicacions

Mitjançant l’enviament, vostè autoritza a la SCCOT el dret d’utilitzar les seves comunicacions en la web de la SCCOT, en materials impresos i butlletes, sense cap notificació addicional.