34 Congrés Societat Catalana de Cirugia Ortopédica i Traumatologia
5 Congrés de la Societat Infermera en COT

Inscripcions individuals


Benvinguts al sistema online d'inscripció.
Per accedir-hi, escolliu una de les opcions:
(si ja s'ha registrat prèviament per a submissió de resums a una altra edició del congrés podrà utilitzar el mateix compte)

 

 


INSCRIPCIONS 34 CONGRÉS SCCOT
  Abans 31 de març Després 31 de març
Inscripció Membre SCCOT Participant 435,00 € 470,00 €
Inscripció Membre SCCOT Residents 300,00 € 340,00 €
Inscripció No Membre SCCOT Participant 490,00 € 535,00 €
Inscripció No Membre SCCOT Resident 360,00 € 390,00 €
Membre Jubilats SCCOT Gratuït Gratuït
La quota d’inscripció inclou documentació científica, dinar de treball, cafès i sopar SCCOT. IVA inclòs
INSCRIPCIONS 5 CONGRÉS SICCOT
  Abans 31 de març Després 31 de març
Inscripció SICCOT Socis 170,00 € 180,00 €
Inscripció SICCOT No Socis 220,00 € 230,00 €
Inscripció SICCOT Estudiants Infermeria* 80,00 € 90,00 €
Sopar SICCOT
(places limitades)
60,00 € 60,00 €
(*) Estudiants Infermeria: No inclou el sopar del congrés

La quota d’inscripció inclou documentació científica, dinar de treball, cafès, sopar. IVA inclòs