35 Congrés Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
6 Congrés de la Societat Infermeria Catalana en COT