35 Congrés Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
6 Congrés de la Societat Infermeria Catalana en COT

Inscripcions individuals


Benvinguts al sistema online d'inscripció.
Per accedir-hi, escolliu una de les opcions:
(si ja s'ha registrat prèviament per a submissió de resums a una altra edició del congrés podrà utilitzar el mateix compte)

 

 


INSCRIPCIONS 35 CONGRÉS SCCOT
  Abans 31 de març Després 31 de març
Inscripció Membre SCCOT Participant 440,00 € 480,00 €
Inscripció Membre SCCOT Residents 310,00 € 350,00 €
Inscripció No Membre SCCOT Participant 500,00 € 540,00 €
Inscripció No Membre SCCOT Resident 370,00 € 400,00 €
Membre Jubilats SCCOT Gratuït Gratuït
La quota d’inscripció inclou documentació científica, dinar de treball, cafès i sopar SCCOT. IVA inclòs
INSCRIPCIONS 6 CONGRÉS SICCOT
  Abans 31 de març Després 31 de març
Inscripció SICCOT Socis 170,00 € 180,00 €
Inscripció SICCOT No Socis 220,00 € 230,00 €
Inscripció SICCOT Estudiants Infermeria* 80,00 € 90,00 €
Sopar SICCOT
(places limitades)
60,00 € 60,00 €
(*) Estudiants Infermeria: No inclou el sopar del congrés

La quota d’inscripció inclou documentació científica, dinar de treball, cafès, sopar. IVA inclòs