36 Congrés Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
7 Congrés de la Societat Infermeria Catalana en COT