36 Congrés Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
7 Congrés de la Societat Infermeria Catalana en COT

Enviament de Comunicacions


Per accedir a la plataforma de comunicacions Online, trieu una de les opcions següents respecte a aquesta plataforma web:
(Si heu creat un compte per a una edició anterior del congrés, podreu utilitzar les mateixes dades)

 

 
Normativa enviament comunicacions SCCOT i SICCOT

01. Les aportacions científiques es remetran exclusivament via web a través de l'enllaç que existirà a aquest efecte a la pàgina web del Congrés (congres-sccot.com)

02. Durant el procés de remissió de l'aportació via web, l'autor triarà si opta a oral o cartell  encara que el Comitè Científic es reserva la possibilitat d'acceptar el resum per a presentació en un format diferent del preferit, si ho considera més apropiat.
Així mateix, l'autor podrà remetre la feina a l'àrea de coneixement que consideri més adequada:

 • Espatlla
 • Genoll
 • Infeccions
 • Maluc-Trauma
 • Miscel·lània
 • Peu
 • Peu Turmell-Trauma
 • Raquis
 • Tumors

El Comitè Científic es reserva el dret de reubicar l'aportació si així ho considera oportú. Un cop enviada la comunicació al gestor, no es podrà modificar l'opció escollida per part de l'autor.

03. Es recomana que la redacció del resum de l'aportació s'efectuï in situ a la pàgina ad hoc del sistema web, i no fent servir l'opció copiar/enganxar del sistema operatiu de l'ordinador des d'on es remeti.

04. El resum de la comunicació o del panell haurà de redactar-se de forma estructurada i incloure obligatòriament:

 • Introducció i objectius
 • Material i mètodes
 • Resultats
 • Conclusió

05. El resum no podrà excedir, exceptuant el Títol, de 350 paraules.

06. Els resums que incloguin dades identificatives del centre d'origen del treball presentat quedaran automàticament desqualificats del procés de selecció.

07. Es recomana no sobrepassar un nombre màxim de 6 signants per a totes les comunicacions

08. El primer signant de qualsevol comunicació oral o cartel acceptat haurà d'estar necessàriament inscrit al Congrés.

Data límit d'enviament Congrés SCCOT 24 de març 2024...ampliat a 12 d'abril

Data límit d'enviament Congrés SICCOT 24 d'abril 2024